2. ULUSLARARASI AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ idRc 2020’DE PANDEMİ DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM DENEYİMİ KONUŞULDU

2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi idRc 2020 kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda, Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun katılımlarıyla “Pandemi Dönemi Yükseköğretim Deneyimi” konuşuldu.

13 Ekim 2020 Salı günü açılış töreni ile başlayan 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi idRc 2020 kapsamlı konu başlıkları ve yoğun katılımlı oturumları ile devam ediyor. Kongrenin 14 Ekim 2020 Çarşamba günü devam eden ikinci gününde Pandemi döneminde Yükseköğretim kurumlarınca deneyimlenen durumlar konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muammer Tün, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Saye Nihan Çabuk, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Engin Kapkın, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sekreteri Ergülhan Baltacıoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı özel oturumda öğretim elemanları ve panelistler yer aldı. 

Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, dünya genelinde 2019 yılı Aralık ayında; ülkemizde ise 10 Mart tarihinden itibaren hissedilmeye başlayan Covid-19 Pandemisi’nin Yükseköğretim sisteminin ve sağlık sisteminin en çok etkilenen iki sistem olduğunu belirtti. Dünya genelinde 190’a yakın ülkede 1.6 Milyar öğrencinin olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, ülkemizdeki öğrenci sayısının ise 26 Milyon olduğunu; bu rakamın 8 Milyonunun Yükseköğretim sisteminde, diğerlerinin ise K12’de kayıtlı olduğunu vurguladı.  Pandeminin seyrinden dolayı 2020 yılı Mart ayı ortasından itibaren pandemiden etkilenen hemen her ülkede uzaktan eğitime geçildiğini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, “Pandemi hiçbirimizin alışık olduğu bir durum değildi, dirençliliği nasıl göstermemiz gerektiğini öğrenmemizi gerektiren bir dönemdi. Tüm zorluklarının yanı sıra o süreç bize çok şey öğretti. Tüm dünyada çevik bir biçimde harekete geçilerek ülkemizde ise Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hızlı kararlar alınarak sürecin en iyi şekilde yürütülmesi sağlandı. Yüksek öğretim Kurulu ile eş zamanlı olarak kurum içinde oluşturulan hızlı iletişim kanalları sayesinde Covid – 19 Pandemisi korunma tedbirlerinin anlık olarak öğrenci ve çalışanlarımızla paylaşılması gibi süreçleri başarılı bir biçimde yönettik” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan zorlukları fırsata dönüştürmek için çok çalışmak gerektiğini de ifade eden Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, “Önemli bir tarihi döneme tanıklık ediyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkarttığımız dersler ve ileriye taşıyacağımız deneyimler oldukça önemli ve kıymetli” dedi.

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muammer Tün, Covid-19 Pandemisinin gerek yüzyüze eğitim gerek bilimsel bilgi paylaşımlarının paylaşıldığı kongre ve çalıştay gibi etkinliklere önemli derecede etkisinin olduğunu belirtti. Kongre ve çalıştay gibi etkinliklerin çevrimiçi düzenlenmesinin oldukça önemli olduğuna da değinen Doç. Dr. Tün, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü bünyesinde geliştirilen “Acaport - https://www.acaport.com/” adlı portalın başta akademisyenler olmak üzere çeşitli alanlardan uzmanların sahip olduğu bilgi ve becerileri dijital teknolojinin yarattığı olanakları kullanarak diğer insanlarla paylaşabilecekleri bir ortam olarak değer taşıdığına de değindi. Pandemi gibi olaylara karşı çevrimiçi platformların ve bilginin bu platformlar aracılığıyla paylaşılabilecek düzeyde işlenmesinin önemine de değinen Doç. Dr. Tün, “Bu imkân ve olanakların üniversiteler dışındaki kurum ve kuruluşlara da sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür girişimlerin yaygınlaştırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz” dedi. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi  Oğuz Batur Taş’ın öğrenci gözünden uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerinin de alındığı özel oturum, karşılıklı görüş bildirilmesi ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.G?nderen: haberler