Eskiehir Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi 3. Malzeme Bilimi ve Mühendislii Örenci Konferans (MatSE-C) gerçekletirildi. COVID 19 salgn nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak 24-25 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekletirilen konferansn açl törenine Rektör Prof. Dr. Tuncay Döerolu, Eskiehir Teknik Üniversitesi öretim elemanlar, sanayi temsilcileri ve örenciler katld.

Yönetim kurulu da dahil olmak üzere tüm sürecin Malzeme Bilimi ve Mühendislii Bölümü örencileri tarafndan yürütülmesi nedeniyle önem tayan MatSE-C Konferansnn açl konumasnda söz alan Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Süleyman Kaytakolu, 2019 ylndan bu yana Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendislii Bölümü örencilerinin lisans bitirme tezlerinden yola çklarak yürütülen ve bu yl üçüncüsü düzenlenen etkinliin tamamen örenci odakl bir program olmas nedeniyle önemli olduuna deindi. Örencilerin üniversitede aldklar mesleki eitim ve öretimin yan sra 21. Yüzyl becerileri denilen disiplinleraras çalma, ekip çalmas ve problem çözme gibi becerileri de kazanmalar gerektiini vurgulad.

“Üniversite-sanayi i birlii açsndan önemli bir adm”

Dekan Prof. Dr. Kaytakolu, “Örencilerin henüz lisans hayatnda kendi ürettikleri projeleri sanayi temsilcilerine sunabilme imkânna sahip olmalar oldukça deerli ve önemsenmesi gereken bir gelime. Bu yl üçüncüsü düzenlenen MatSE-C, üniversite – sanayi i birlii açsndan oldukça önemli bir adm” dedi.

Daha sonra söz alan Aratrma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan, “Malzeme Bilimi ve Mühendislii Bölümü olarak örencilerimize 21. Yüzyl becerilerini kazandrmak için bölüm müfredatna olabildiince bu amaca hizmet eden içerikler eklemeye çaltk. MatSE-C konferans da yine bu amaca yerinde tam anlamyla hizmet eden etkinliklerden biri. Mezun olduktan sonra i dünyasna girdiinizde bu gibi önemli etkinliklerin profesyonel yaam için ne denli önemli olduunu daha iyi kavrayacaksnz. Mezuniyet sonrasnda bu tür etkinliklerin ve aldnz derslerin isimlerini özgeçmilerinize yazmanz size farkl frsatlarn sunulmasna zemin hazrlayacak” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Tuncay Döerolu ise konumasnda, MatSE-C 3. Malzeme Bilimi ve Mühendislii Örenci Konferans’nn sürdürülebilir olmas açsndan oldukça önemli olduuna dikkat çekti. Sempozyumun tüm üniversite genelinde örnek tekil etmesi gerektiine de deinen Rektör Prof. Dr. Döerolu konumasn u ekilde sürdürdü: “Yaklak dört aydan bu yana hayatmz derinden etkileyen pandemi süreci bizlerin uzaktan eitim sürecine dâhil olmasna zemin hazrlad. Bu süreçte de her frsatta dile getirdiimiz 21. yüzyl becerileri denen fark yaratc olan yeteneklerin ne denli önemli olduuna tank olduk. Baka bir deyile yönetilmesi daha güç karmak problemlerle kar karya geldiimiz bu Covid-19 salgn döneminde anlk gelien karmak problemlerin çözümüne yönelik becerilere sahip olmamzn ne denli önemli ve hayati bir özellik olduuna tank olduk. Özellikle mühendis adaylarnn ve mühendislerin bu noktada daha temkinli olmas gerektiine inanyoruz. Zira mühendislik hem gündelik yaama dair problemlerin hem de teknik problemlerin çözüme kavuturulmas için bilgi ve teknolojinin bir arada kullanld ve gelecekte de farkl yollarla kullanlmaya devam edecei bir alan.  Bu nedenle hem kurum olarak hem de birimler özelinde tüm örencilerimizin 21. Yüzyl becerilerini kazanmalar için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda MatSE-C Örenci Sempozyumu da mesleki bilgi ve becerilerinizi ve 21. Yüzyl becerileri olarak da bilinen problem çözme, displinleraras çalma, birlikte i yapabilme gibi yeteneklerinizi kullanarak ortaya yeni projeler çkartma ve bu projeleri sergileme imkân salamas açsndan oldukça önemli bir etkinlik” dedi ve örencilere baar dileklerini ileterek sözlerin tamamlad.

Açl konumalarnn ardndan Malzeme Bilimi ve Mühendislii 41 lisans örencisinin bitirme tezi projelerine ait sunumlar gerçekletirildi.

 G?nderen: haber