Osmangazi Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

 
Faaliyet Alanı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Adres :
Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir, Türkiye
Telefon : 0(222) 239 37 50
Faks : 0(222) 239 54 00
Email : info@ogu.edu.tr

Olanakları

Olanakları
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin üniversite yönetiminde yer almaları amacıyla her yıl yeniden seçilen öğrenci temsilcileri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilmekte, Öğrenci Konseyi ve başkanının aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılabilmektedir.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (ERASMUS) PROGRAMI

Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteleri arasında işbirliği ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören Erasmus Programına katılmıştır. Erasmus programı, akademik eğitim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve diplomaların geçerli olmasını amaçlamaktadır.

Değişim programı Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

Erasmus değişim programı ile ilgilenen öğrenciler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ' nden bilgi alabilirler.

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates / Erasmus (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için
tıklayınız.


BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZE BURS OLANAĞI


LYS sonucunda Üniversitemiz Lisans Programlarına en yüksek puanla yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran bir öğrenciye (kontenjanı 100'ü aşan birimlerde 2 öğrenciye), Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlemiş olduğu aylık burs miktarı kadar; bu öğrencilerden yerleştirildiği puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek kayıt yaptıranlara 3 katı kadar, 12 ay süreyle başarı bursu verilecektir. Ayrıca; maddi durumu kısıtlı öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır.

Burslar takip eden öğretim yıllarında üniversitenin belirlediği esaslara göre ödenmeye devam edecektir. Burs için başvuru kesin kayıt sırasında yapılmalıdır.

Öğrencilerin burs başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmekte, Rektörlükçe değerlendirildikten sonra burs ödemeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılmaktadır.

İKİNCİ ANADAL LİSANS PROGRAMI İLE İKİNCİ BİR LİSANS DİPLOMASI, YANDAL PROGRAMI İLE SERTİFİKA OLANAĞI


Çift Anadal Programı


Çift anadal ikinci lisans programının amacı, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.

Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk %20 içinde yer alması gerekir.

Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, çift anadal programını verilen sürede en az 2.70 genel not ortalaması ile tamamlaması halinde Çift Anadal İkinci Lisans Diploması verilir.

Yandal Programı

Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.

Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Yandal programını, kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde ettiği tarihe kadar en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye "Yandal Sertifikası" verilir.


FAKÜLTE İÇİ BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ OLANAĞI

Genel not ortalaması en az 3.00 olan Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri üçüncü yarıyıl başında kayıtlı oldukları fakültenin bölümleri arasında yatay geçiş yapabilirler.

Fakülte içi bölümlerarası yatay geçiş esasları şunlardır:

1-Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde ve fakültelerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.

2-Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on (10) gün öncesine kadar yapılabilir.

3-Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

4-Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.

5-Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.

6-Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.

7-Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da Muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenecektir.

8-Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde her öğrenciye öğrenimlerinde karşılaşacakları sorunların çözümünde ve ders seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.

ÖĞRENİM DİLİÜniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30 İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

ŞEREF VE YÜKSEKŞEREF ÖĞRENCİLERİNE BELGE

Tıp Fakültesi dışındaki tüm birimlerde kredili sistem uygulanmakta olup, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenci yarıyıl yüksek şeref öğrencisi olarak ilan edilir.

YAZ OKULU'NDA DERS ALMA OLANAĞI


Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi amacıyla açılan yaz okulunda öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ

Üniversitemizin tüm birimlerine Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

TÜM ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ TEK MERKEZDE

Tüm öğrenci işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nca yürütülmektedir. Öğrenci İşleri ile ilgili bilgiler
http://ogrenciisleri.ogu.edu.tr internet adresinde Öğrenci İşleri başlığı altında yayınlanmaktadır.


Öğrenciler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi ile internet üzerinden ders kaydı yapabilmekte ve akademik durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi'nden izleyebilmektedir. Kredili sistem uygulanan birim öğrencilerinden isteyenlere, sınav sonuçları, grup mesaj, ilan ve duyurular Öğrenci Bilgi Sistemi Cep Telefonu Servisi ile ulaştırılmaktadır.  
Tags: eskisehir osmangazi üniversitesi öğrenci -
Görüntülenme / Ziyaretçi : 672.393 / 666.671 .

Facebook yorum kodu