Osmangazi Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

 
Faaliyet Alanı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Adres :
Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir, Türkiye
Telefon : 0(222) 239 37 50
Faks : 0(222) 239 54 00
Email : info@ogu.edu.tr

Üniversite Hakkında

Üniversite Hakkında
ÖZBAKIŞ (VİZYON)

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak

ÖZGÖREV (MİSYON)

Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip/bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilen, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirmek ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI

FAKÜLTELER

ÖĞRENCİ SAYISI

YÜKSEKOKULLAR

ENSTİTÜLER

K

E

T

TIP FAKÜLTESİ

470

515

985

MÜH. MİM. FAK.

1503

3941

5444

FEN EDEBİYAT FAK.

2597

2050

4647

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

1352

1149

2501

EĞİTİM FAK.

1084

471

1555

ZİRAAT FAK.

45

115

160

İLAHİYAT FAK.

203

66

269

FAKÜLTE TOPLAMI

7254

8307

15561

ESKİŞEHİR SAĞLIK Y.O.

517

113

630

TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O.

105

192

297

LİSANS TOPLAMI

7876

8612

16488

SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK M.Y.O.

304

132

436

SİVRİHİSAR M.YO.

80

268

348

MAHMUDİYE M.YO.

9

47

56

MESLEK YÜKSEKOKUL TOPLAMI

393

447

840

SAĞLIK BİL. ENSTİTÜSÜ

71

26

97

FEN BİL. ENSTİTÜSÜ

343

526

869

SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ

158

178

336

ENSTİTÜ TOPLAMI

715

797

1512

TIPTA UZMANLIK

147

134

281

GENEL TOPLAM

9131

9990

19121

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ


Eğitim FakültesiFakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılayacak, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye istekli ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmektir. Fakültede, meslek derslerinin yanında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişmelerini sağlayacak ders ve etkinliklere yer verilmektedir.


Eğitim Fakültesi'nde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği programları bulunmaktadır.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğr.

YGS-1

47

426,781

459,272

87 008

711

Fen Bilgisi Öğretmenliği

MF-2

57

362,248

441,561

103 908

6 157

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)

MF-2

57

324,435

365,432

144 221

9 256

İlk.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.

YGS-4

52

413,226

465,068

74 180

8 015

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

MF-1

57

467,601

487,245

33 179

4 440

İlköğretim Matematik Öğr. (İÖ)

MF-1

57

441,123

465,067

49 188

5 312

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TM-3

47

466,704

474,382

12 786

7 805

Sınıf Öğretmenliği

TM-2

57

442,234

453,070

25 316

3 972

Sınıf Öğretmenliği (İÖ)

TM-2

57

427,409

442,094

36 052

5 139

Zihin Engelliler Öğretmenliği

YGS-4

57

-

-

-

-

Zihin Engelliler Öğr. (İÖ)

YGS-4

57

-

-

-

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakültenin temel amacı, teknolojik düzeyde teorik bilgiye, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneğine sahip bilim adamı ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakültenin bölümlerinde alan bilgisi veren dersler yanında çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Fizik, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri bulunmaktadır.

Mezunlar, alanlarına göre, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, eğitim kurumları ile sanayi ve ticaret şirketlerinde, araştırmacı, yönetici, danışman olarak görev alabilmekte ya da akademik kariyer yapabilmektedirler. Ayrıca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, basın ve medya kuruluşlarında, yazar, eleştirmen, çevirmen olarak çalışmaktadırlar.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Biyoloji

MF-2

77

297,666

364,466

185 513

102 063

Biyoloji (İÖ)

MF-2

77

266,167

295,944

252 264

179 447

Fizik

MF-2

77

253,547

341,936

284 547

123 804

Fizik (İÖ)

MF-2

77

227,460

343,208

347 726

122 501

İstatistik

MF-1

77

332,270

373,043

166 996

109 512

İstatistik (İÖ)

MF-1

77

306,640

347,655

213 018

143 181

Karşılaştırmalı Edebiyat

DİL-1

67

319,039

463,997

16 687

3 307

Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ)

DİL-1

67

254,461

402,209

22 575

9 679

Kimya

MF-2

77

314,963

351,254

157 234

114 279

Kimya (İÖ)

MF-2

77

283,416

314,699

213 232

157 657

Matematik ve Bilgisayar Bil.

MF-1

77

402,979

440,765

78 776

49 483

Matematik ve Bilgisayar Bil.(İÖ)

MF-1

77

377,898

403,853

103 829

78 033

Tarih

TS-2

77

405,828

422,639

42 356

21 163

Tarih (İÖ)

TS-2

77

393,694

452,145

56 417

6 381

Türk Dili ve Edebiyatı

TS-2

77

440,665

480,947

15 190

2 513

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

TS-2

77

425,002

444,671

25 224

13 137

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleri bulunan Fakültenin temel amacı, endüstri ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek etkin ve verimli elemanlar eğitmek ve yetiştirmektir.


Fakülte mezunları, banka ve sigortacılık, turizm, elektronik ve bilişim, sanayi ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yönetici ve uzman olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

İktisat

TM-1

98

373,429

401,514

122 775

73 301

İktisat (İÖ)

TM-1

98

353,146

386,585

166 736

98 259

İşletme

TM-1

82

374,937

396,354

119 840

81 540

İşletme (İÖ)

TM-1

82

355,002

382,511

162 322

105 545

Maliye

TM-1

77

386,090

400,605

99 137

68 582

Maliye (İÖ)

TM-1

77

359,404

386,009

152 312

99 283

Uluslararası İlişkiler

TM-2

52

419,351

443,024

43 603

18 171

Uluslararası İlişkiler (İÖ)

TM-2

52

400,805

418,163

67 073

42 304

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi


Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.
Fakültede çok sayıda meslek laboratuarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuarları da mevcuttur.

Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi'nde, Mimarlık bölümü ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.
Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

67

468,220

484,212

32 015

23 912

Elektrik-Elektronik Müh. (İng.)

MF-4

88

474,606

494,423

28 710

19 094

Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) (İÖ)

MF-4

88

453,144

472,958

40 141

29 547

Endüstri Mühendisliği

MF-4

77

461,634

476,148

35 475

27 923

Endüstri Mühendisliği (İÖ)

MF-4

77

438,986

460,780

48 679

35 992

İnşaat Mühendisliği

MF-4

98

443,000

486,994

46 105

22 559

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

MF-4

98

423,045

440,716

59 224

47 544

Jeoloji Mühendisliği

MF-4

57

296,692

370,995

218 893

103 274

Kimya Mühendisliği

MF-4

77

403,004

440,292

74 149

47 779

Maden Mühendisliği

MF-4

77

303,853

377,274

204 294

96 855

Maden Mühendisliği (İÖ)

MF-4

77

268,608

388,363

283 231

86 431

Makine Mühendisliği

MF-4

98

441,419

461,833

47 109

35 351

Makine Mühendisliği (İÖ)

MF-4

98

424,435

440,963

58 273

47 400

Metalurji ve Malzeme Müh.

MF-4

57

395,065

423,526

80 604

58 863

Mimarlık

MF-4

47

479,209

494,819

26 403

18 880

Tıp Fakültesi


Fakültenin amacı, bilimsel ve mesleki etik ilkelerini benimsemiş, çağdaş tıp teknolojisini kullanabilen doktorlar yetiştirmektir. Öğrencilere, teorik dersler yanında verilen uygulamalı derslerde hasta ile doğrudan iletişim kurma ve hekimlik becerileri kazandırılmaktadır.

Tıp Fakültesinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri'ne bağlı 67 Ana Bilim ve Bilim Dalı'nda lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Fakültesi'nde, çok amaçlı merkezi laboratuar, kapalı devre video sistemli Anatomi Laboratuarı, CCD kamera sistemi ile donatılmış Mikroskopi Laboratuarı ve temel tıp becerileri eğitiminin modeller üzerinde yapıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı bulunmaktadır.
Eskişehir ve çevresindeki iller için, referans hastane konumunda olan 1000 yataklı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi'ne ve hastane mutfağında gıda üretiminde HACCP Belgesine sahip ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Türkiye'deki sağlık kuruluşları içinde "Randevulu Hasta Kabul Sistemi"nin ilk uygulandığı üniversite hastanesi olan bu kuruluş ileri teknoloji ürünü ekipman ile donatılmıştır. Hastane yanındaki ESOGÜ Cumhuriyet Parkı içinde acil hasta naklinde kullanılmak üzere bir helikopter pisti bulunmaktadır. Ayrıca, kanser hastalarının tedavisi amacıyla, 2004 yılında hizmete giren Prof.Dr.Servet Bilir Onkoloji Merkezi, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Tıp

MF-3

164

530,914

545,704

4 516

1 419

İlahiyat Fakültesi

Fakültenin amacı, insana bir bütün olarak bakıp onu tanımaya çalışan, bu çabasında İslam Dini’nin ana kaynaklarını esas alan, geçmişte bu yönde oluşturulmuş birikimden haberdar olan, bu birikime katkı sağlayacak şekilde kendini yetiştirmek isteyen, içinde yaşadığı toplumun değerlerini tanıyan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı kazanmış, yetkin ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Fakülte mezunları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında; İmam Hatip, Vaiz, Müftü, Din Hizmetleri Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi, gibi ünvanlarla görev alabilmekte; tezsiz yüksek lisans yaparak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni olabilmektedir. İleri seviyede akademik araştırma yapmak isteyenler için yüksek lisans ve doktora yapma imkanı da bulunmaktadır.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

İlahiyat

YGS-4

62

403,551

483,842

104 268

4 898

İlahiyat (İÖ)

YGS-4

62

385,538

413,350

160 866

20 335

Ziraat Fakültesi


Fakültenin amacı, gerekli mesleki bilgilere sahip, tarım tekniklerini bilen ve uygulayan, tarım sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci gelişmiş, çiftçi-üretici ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, ileri görüşlü, çalışkan ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu sebeple, Bağlar Yerleşkesi'ndeki tarım alanları ile mikroklima özelliği olan Sarıcakaya ilçesindeki arazilerde, çeşitli bitkisel üretim denemeleri yapılmakta, projeler yürütülmekte, uygulamalı çalışmalarla öğrenci eğitimi desteklenmektedir. Ayrıca üreticilere örnek çalışmalar da yapılmaktadır.

Ziraat Fakültesi'nde Bahçe Bitkileri,Tarla Bitkileri ve Zootekni lisans programı bulunmaktadır.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Tarla Bitkileri

MF-3

31

270,079

343,056

237 229

118 415

Bahçe Bitkileri

MF-2

-

-

-

-

-

Zootekni

MF-2

-

-

-

-

-

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokulun amacı, sağlık alanında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, mesleki bilgi ve beceriye sahip ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu'nda, Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Uygulama alanı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastaneleri ile Sağlık Ocakları ve Sosyal Hizmetler kuruluşlarından yararlanılmaktadır.

Programları başarıyla tamamlayan mezunlar ülkemizde sağlıkla ilgili kuruluşlarda görev alma, kariyer yapma ve uzmanlaşma olanağına sahiptirler.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Ebelik

YGS-2

52

366,206

413,988

153 344

92 488

Hemşirelik

YGS-2

93

413,624

454,970

92 873

51 140

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

YGS-6

31

414,558

467,334

115 784

9 376

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında lisans eğitimi verilmektedir.

2010

Yerleştirme Sırası

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

En Düşük

En Yüksek

Turizm ve Otel İşletmeciliği

YGS-6

62

346,816

392,477

355 951

26 508

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)

YGS-6

62

331,644

377,301

185 280

355 951

Mahmudiye Meslek Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında Mahmudiye ilçesinde açılan Mahmudiye Meslek Yüksekokulu'nda Atçılık ve Antrenörlüğü programında önlisans eğitimi verilmektedir.

2010

Puan

En Küçük

En Büyük

Bölüm Adı

Türü

Kontenjan

Puanı

Puanı

Atçılık ve Antrenörlüğü

YGS-6

52

267,828

375,632

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Meslek Yüksekokulu'nun amacı, sağlık hizmetleri alanında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Yüksekokulda İlk ve Acil yardım, Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, protez ortez, göz protezi ve optisyenlik laboratuarları ile de hem uygulamalı eğitim yapılmakta hem de Eskişehir ve çevre illerine hizmet verilmektedir.


Mezunlar, sağlık ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Puan Türü

Kontenjan

Yerleşen

Öncelikleri

Minumun Puanı

İlk ve Acil Yardım

YGS-2

30

30

2010,2,1,92

500,000

Optisyenlik

YGS-1

20

20

2010,2,2,92

394,723

Ortopedik Protez ve Ortez

YGS-2

30

30

366,749

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

YGS-3

30

30

2010,2,1,92

345,478

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

YGS-1

30

30

2010,2,1,92

337,858

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

YGS-2

30

30

2010,2,1,92

448,404

Yaşlı Bakımı

YGS-2

40

40

226,919
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyetini sürdüren Yüksekokul, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme-Soğutma Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları ile ön lisans eğitimi vermektedir.

Mezunlar, meslek elemanı ve tekniker olarak kamu ve özel sektörde görev alabilme ve kendi işlerini yapma imkanına sahiptir.

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojik uygulamaları kullanabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeniliklere ve grup çalışmasına açık teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bölüm Adı

Puan Türü

Kontenjan

Öncelikleri

Minumun Puanı

Bilgisayar Programcılığı

YGS-1

30

2010,3,1,91

380,397

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

YGS-1

30

2010,2,1,92

214,725

İnşaat Teknolojisi

YGS-1

30

2010,2,1,91

257,595

Makine

YGS-1

30

2010,2,2,92

326,387

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

YGS-6

30

2010,2,1,92

328,158

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2 Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Eğitim Bilimleri,İlköğretim.

Fen Bilimleri Enstitüsü

15 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Matematik, Elektrik Elektronik Müh., İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Müh., Mühendisliği, Mimarlık, Tarla Bitkileri.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
12 Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI
Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Histoloji-Embriyoloji, Biyoistatistik, Biyofizik, Hemşirelik.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
7 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans 2 Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi verilmektedir.

ANA BİLİM DALLARI
İşletme, İktisat, Maliye, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Temel İslam Bilimleri.

Metalurji Enstitüsü

Metalurji Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilmektedir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SUNDUĞU OLANAKLAR

. 41 yıllık bilimsel birikimi ile kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sunan güçlü ve köklü bir devlet üniversitesidir.


. 19121 öğrencisi, 1167 öğretim elemanı ve 1284 idari personeli ile 74 önlisans ve lisans, 63 lisans üstü programda eğitim vermektedir.

. Sayıları 130'u bulan eğitim ve araştırma laboratuarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır.
. Üniversitemiz Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı Erasmus Programı'na dahildir.

. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avrupa Mühendislik Eğitimi Birliği (SEFİ)'ne ilk üye olan 4 üniversiteden biridir.

. 2008 yılında Uluslararası Atıf İndekslerince (SCI, SSCI) taranan ve etki faktörü yüksek dergilerde çıkan yayın sayımız artış göstererek 305'e çıkmış olup, öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısı 0.55'e yükselmiştir.

. 2010 ÖSS sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimizin %56'sı Üniversitemizi ilk 5 sırada tercih etmişlerdir.

. Tıp Fakültesi mezunlarımız TUS'da, toplam kontenjan içinde yerleşen adaylar sıralamasında başarılarını sürdürmektedirler. ( Nisan 2004’te 35 tıp fakültesi içinde 8’nci; Eylül 2004’te 41 tıp fakültesi içinde 9.; Nisan 2005’te 40 tıp fakültesi içinde 7.; Eylül 2005’te 10.; Nisan 2006’da 41 tıp fakültesi içinde 6.; Eylül 2006’da 43 tıp fakültesi içinde11.; Nisan 2007’de 46 tıp fakültesi içinde 10.; Eylül 2007’de 46 tıp fakültesi 14. sırada; Nisan 2008’da 47 tıp fakültesi içinde 13.; Eylül 2008’de 51 tıp fakültesi içinde 8.;Nisan 2009’da 51 tıp fakültesi içinde 9.;Eylül 2009’da 53 tıp fakültesi içinde 14 üncü sırada)

.Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.

.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30 İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

.LYS’de Üniversitemiz programlarına en yüksek puanla yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran bir öğrenciye (kontenjanı 100'ü aşan birimlerde 2 öğrenciye), Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlemiş olduğu aylık burs miktarı kadar; bu öğrencilerden yerleştirildiği puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek kayıt yaptıranlara 3 katı kadar, 12 ay süreyle başarı bursu verilmektedir.

.Çift anadal programı ile, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması, yandal programı ile de kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma olanağı vardır.

.Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde Fakülte içinde bölümler arası yatay geçiş mümkündür.

.Yaz Okulu ile, açılması halinde öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

. Tıp Fakültesi dışındaki tüm birimlerde kredili sistem uygulanmakta olup, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenci yarıyıl yüksek şeref öğrencisi olarak belge alabilmektedir.

.Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato'sunda tartışabilirler.

.Tamamen yeni anlayışla kurulan kütüphanemizde, okuma salonlarından aynı anda 700 okuyucu yararlanabilmektedir. Okuma salonları dışında araştırmacıların kullanımı için 14 adet çalışma odaları bulunmaktadır. Kütüphanemizde basılı kitap sayısı yaklaşık 75.000 adettir. Referans bölümünde 4.164, Atatürk bölümünde 288, Rezerv bölümünde 641, Yüksek lisans ve doktora tez bölümünde 3.540 adet tez bulunmaktadır. Süreli yayın bölümünde 1.560 başlık ve 122.893 sayı bulunmaktadır.Kütüphanemiz kablosuz network sistemi ile internet olanağına sahiptir. Aralarında Ulakbim tarafından hizmete sunulan 6 adet veri tabanıyla birlikte toplam 31 adet veri tabanı ve 25 adet elektronik derigi bulunmaktadır. Mevcut Veri tabanlarından erişilebilen kitap sayısı 60.000, elektronik dergilerden ulaşılan süreli yayın sayısı 45.000 dolayındadır. Ayrıca 6 adet basılı yasancı süreli yayın ve 84 adet Türkçe süreli yayın aboneliği bulunmaktadır.

. Üniversitemizde farklı alanlarda etkinlik gösteren 70'e yakın Öğrenci Kulübü vardır.

. Öğrenciler, kontenjan dahilinde üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışma olanağına sahiptir.

. Tüm üniversitelere yaygınlaştırılması planlanan ve Türkiye'de şu an sadece 6 üniversitede bulunan Gençlik Danışma Birimi'nde (GEDAB) üreme sağlığı konularında hizmet verilir.

. Üniversite gazetesi ESOGÜHABER'de isteyen öğrenciler yazı, şiir ve karikatürlerini yayınlayabilirler.

. Spor salonunda bulunan Bedensel Uyum Merkezi öğrencilere açıktır.

. Meşelik Yerleşkemizde 2 cep sineması ve kafeteryaların bulunduğu, kuru .

.Toplam 6 yerleşkemizde yaklaşık olarak 267,469 m2'lik kapalı alanda eğitim öğretim yapılmakta, 169,637 m2'lik alanda dinlenme ve park olanakları sunulmakta, 35,699 m2'lik alanda ise çeşitli spor etkinlikleri yapılabilmektedir.  
Tags: eskisehir osmangazi üniversitesi öğrenci -
Görüntülenme / Ziyaretçi : 672.419 / 666.697 .

Facebook yorum kodu